peşin ödeme yolu

borcun tamamının ödenmesi ve hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması kaydıyla, tümüyle,

– Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla, yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla, diğer taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler kısım kısım kaldırılacaktır…” “Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, kapsamına giren borçları yapılandırıldığında, yapılandırılan bu borçlar için haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır. Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;

Ya ikinci yarı

Nefesler kesildi adeta… Gözümüzün pası silindi. Müthiş heyecan yaşandı.
Ve öyle ki… Kasımpaşa biraz daha dikkatli olsaydı, skor çok daha farklı olabilirdi.
Konyaspor gibi iyi mücadele veren bir takım karşısında böyle net bir galibiyet elde etmek elbette ki hiç kolay değil.
Konya ilk yarıda iyi savunma yaptı… Sahaya iyi yayıldı. Kontra toplarla da gol aradı.
Ama ikinci yarıdaki Kasımpaşa, Konyaspor’u fena dağıttı.
Özellikle gol yollarında çok etkili olan Paşa, pozisyon üstüne pozisyon yakaladı. İki gol atan, iki topu da direkten dönen Paşa, dün tam not aldı.
Kasımpaşa’da Babel’in grafiği her geçen gün yükseliyor. Adem dün de çok çalışkandı. Scarione iyi başladı, devamını getiremedi. Tunay önceki haftalara nazaran çok durgundu. Konyaspor’da sonradan oyuna giren Djalma’nın çabaları ise gol için yeterli olmadı.

İndirim konusu

yapılmayan bu verginin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.(Maliye Bakanlığı’nın 20.06.2000 tarih,29609 Sayılı Özelgesi)

“Bu nedenle, binek otomobillerine ait indirilemeyen katma değer vergisinin doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesinde kanunen bir sakınca bulunmamaktadır.“

Buraya kadar yapılan açıklamalardan ve Maliye Bakanlığı özelgesinden de anlaşılacağı üzere; binek otomobillerinin alımı sırasında ödenen ve indirim konusu yapılamayan KDV;

– Otomobilin maliyetine ilave edilerek amortisman yolu ile itfa edilebilir veya doğrudan gider yazılabilir. Bu konuda mükelleflerin seçim yapma hakkı bulunmaktadır.

Taşıt alımı konusunu muhasebesel kayıtlarıyla örneklemenin daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Faaliyetleri kısmen

veya tamamen binek otomobillerinin kiralaması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan kuruluşlarda bu amaçla aldıkları otomobillerin KDV` lerini indirim konusu yapabilirler. Araç sahibinin KDV Kanunun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, sürücü kursu, taksi işletmesi gibi) bu aracın satışında KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanacak. Ancak, binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 31.12.2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi yüzde 1 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

3065 Sayılı KDV Kanunu

nun 30/b maddesine göre; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz.

Bu düzenlemeye göre; prensip olarak işletmelere ait binek otomobillerinin alımı sırasında ödenen KDV indirim konusu yapılamaz. Ancak, bunun bazı istisnaları vardır.

Şoföründen başka

temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)

Yukarıdaki tanımlamalarda, binek otomobil açıkça tarif edilmemiştir. Ancak, Maliye Bakanlığı` nın görüşüne göre; jeepler ve arazi taşıtları da otomobil kapsamına girmektedir. Arazi Taşıtı ve kaptıkaçtılar ise otomobil tanımına girmemektedir. Ben, bu tanımlamanın doğru olup olmadığı tartışmasına girmeden, tanımlamanın doğru olduğunu kabul edip otomobillerin alımı sırasında ödenen KDV’ nin nasıl muhasebe kayıtlarına alınacağı üzerinde duracağım.

ELİMİZDE 5 BİN NÜKLEER

Ukrayna krizi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle Batı ile yeniden Soğuk Savaş dönemlerine geri dönen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda “nükleer” kelimesini dilinden düşürmez oldu.

Putin, son 2 ay içinde 3 farklı toplantıda Batı’yı Rus ordusunun sahip olduğu nükleer başlıklarla tehdit etti. Putin’in katıldığı ortamlarda sürekli ellerinde 5 bin nükleer savaş başlığı olduğunu söylemeye başladığı kaydedildi.

Rus liderin son olarak geçtiğimiz perşembe günü Milano’da düzenlenen ve 50 ülkenin katıldığı Asya Avrupa Zirvesi’nde “Rusya’nın bir nükleer güç olduğu unutulmamalı” dediği belirtildi.

KLiŞE YAKLAŞIM

Obama aslında eylül ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansı’nda da Rusya’nın politikalarını yine ebola ve terör örgütü IŞİD ile karşılaştırmıştı. O konuşmanın ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ”Obama çok klişe bir propaganda konuşması yaptı. Obama’nın sözleri günümüzde dünya genelindeki Rusya algısını yansıtmıyor” demişti.

Tayyip Erdoğan 2003 yılında

Peki, ne oldu da bu duruma geldik?

4 Haziran 2003’de TBMM’de kabul edilen ve jet hızıyla geçirilen Uluslararası İkiz Yasalar’ın AKP tarafından Türk Milletine kendi deyişiyle hazmettire hazmettire hayata geçirilmesiyle başladı.

Bunlar “ Siyasi ve Medeni Haklar” ile “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar” dı güya…

Ne kadar masum görünüyor değil mi?

İkiz Yasaları bilmeyenler Türkiye’de neler olduğunu da anlayamazlar haliyle.

1966 yılında kabul edilen ve 1976 yılında yürürlüğe giren bu sözleşmeler, daha önce de Türkiye’nin önüne konulmuş, ancak ulus devlete

İşte burada insan düşünüyor

Bu yıla kadar böylesine sık olmayan polis, asker taşıyan araçların devrilmesi ve diğer kaza duyuruları inandırıcılığını kaybetmiştir bence…

Karşılarında engelleyecek bir güç olmayan PKK’nın yaptıkları üstün olduklarını göstermez.

Bunlar güçlü olsalar, IŞİD’e karşı savaşırlar Türk ordusundan yardım istemezlerdi.

Bunlar, Kürt halkını temsil etmeyen, emperyalizme uşak olmuş BOP projesinin hayata geçmesi için büyük Kürdistan’ı kurma çabasında olan hainlerdir.